วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 60

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วันที่ 26 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
ได้รับเหรียญทอง  อันดับ 7  คะแนน 84.40  คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การนำเสนอ ที่น่าสนใจ

การแข่งขัน โต้วาที ญัตติ โลกจริงดีกว่า โลกออนไลน์