วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การสื่อสารและการนำเสนอ

                     
                       การสื่อสารและการนำเสนอ เป็นสิ่งที่น้กเรียนใช้กันเป็นชีวิตประจำวัน กันเลยที  ไม่ว่าจะเป็นการพูด  การเขียน การใข้ภาษาท่าทาง  ภาษามือ หรือแม้แต่ ภาษาสัญลักษณ์ต่างๆ  รูปแบบของการสื่อสารก็มีหลากหลายมายิ่งขึ้น ทั้งที่ใช้เทคโนโลยี และไม่ใช้เทคโนโลยี

                      กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จึงไม่จำกัดวงแค่  การทำกิจกรรมในชั้นเรียนเท่านั้นนะคะ  หลังจากที่นักเรียน ทำการศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้แล้ว  การสื่อสารและการนำเสนอ จึงเรียนหนทางที่จะทำให้องค์ความรู้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้มากยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมตัวอย่าง (สำหรับชมรมภาพยนต์สั้น)http://youtu.be/DxVlZnKaNic        นักโดดเรียน

http://youtu.be/e2KOtXMotxA

ภาพยนตร์หนังสั้นเรื่อง Because OF Love { เหตุเกิดเพราะความรัก }( No Sub )


http://youtu.be/xUTtrbyJeXAวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Welcome Back to School

ยินดีต้อนรับ นักเรียนทุกคน สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 

ในภาคเรียนที่ 2 นี้ ครูได้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้


1. การสื่อสารและการนำเสนอ IS2 รหัสวิชา I 20202 สำหรับนักเรียนชั้นม.2 ห้อง 1,2,4,6,7,8,10,12
     และ 14

2.กิจกรรมเพื่อบริการสังคม IS3 รหัสวิชา I 20203 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ห้อง 113.เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 Application Program ง 23242 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ห้อง 2,8,9 และ 11


Application Program การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การนำเสนอ ที่น่าสนใจ

การแข่งขัน โต้วาที ญัตติ โลกจริงดีกว่า โลกออนไลน์