วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การสื่อสารและการนำเสนอ

                     
                       การสื่อสารและการนำเสนอ เป็นสิ่งที่น้กเรียนใช้กันเป็นชีวิตประจำวัน กันเลยที  ไม่ว่าจะเป็นการพูด  การเขียน การใข้ภาษาท่าทาง  ภาษามือ หรือแม้แต่ ภาษาสัญลักษณ์ต่างๆ  รูปแบบของการสื่อสารก็มีหลากหลายมายิ่งขึ้น ทั้งที่ใช้เทคโนโลยี และไม่ใช้เทคโนโลยี

                      กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จึงไม่จำกัดวงแค่  การทำกิจกรรมในชั้นเรียนเท่านั้นนะคะ  หลังจากที่นักเรียน ทำการศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้แล้ว  การสื่อสารและการนำเสนอ จึงเรียนหนทางที่จะทำให้องค์ความรู้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้มากยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมตัวอย่าง (สำหรับชมรมภาพยนต์สั้น)http://youtu.be/DxVlZnKaNic        นักโดดเรียน

http://youtu.be/e2KOtXMotxA

ภาพยนตร์หนังสั้นเรื่อง Because OF Love { เหตุเกิดเพราะความรัก }( No Sub )


http://youtu.be/xUTtrbyJeXAวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Welcome Back to School

ยินดีต้อนรับ นักเรียนทุกคน สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 

ในภาคเรียนที่ 2 นี้ ครูได้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้


1. การสื่อสารและการนำเสนอ IS2 รหัสวิชา I 20202 สำหรับนักเรียนชั้นม.2 ห้อง 1,2,4,6,7,8,10,12
     และ 14

2.กิจกรรมเพื่อบริการสังคม IS3 รหัสวิชา I 20203 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ห้อง 113.เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 Application Program ง 23242 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ห้อง 2,8,9 และ 11


Application Program การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

Follow by Email

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา